Bạn Có Tin Vào Định Mệnh?!

Bạn Có Tin Vào Định Mệnh?!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 운명을 믿으시나요?!
Tác giả: 서연
Minh họa: 서연
Nhóm dịch: Josica's Fairy Tale
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/04/2023
Tổng lượt xem: 1.5K
Thể loại:

Dường như ông trời đã tính trước, những người đàn ông lần lượt xuất hiện trước mặt Seo Jinah – Một người không tin vào định mệnh sắp đặt! Liệu ai sẽ là chân ái của cuộc đời cô ấy đây?
___________________________________
Truyện được dịch bởi Josica’s Fairy Tale và chỉ đăng độc quyền tại Vcomycs!!

Truyện liên quan