Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 大佬的心肝穿回来了
Tác giả: 阅文漫画 x 青玉Gaffey
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Chuồng Gà Mini
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/11/2021
Tổng lượt xem: 186.2K
Thể loại:

Truyện Tranh “Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!” – Quân Khinh cuối cùng cũng trở lại được thế giới của mình sau nhiều năm bị xuyên không đến thế giới song song khác, nhưng khi trở về, nàng phát hiện ra cơ thể của mình bị một người khác chiếm hữu trong vòng hai năm. Không biết cô ấy đã làm gì khi ở đây, đến cả người quan tâm cô nhất, người cô thầm yêu nhiều năm “Tứ ca” cũng đối xử lạnh lùng đối với cô. Quyết tâm làm lại từ đầu giải quyết mớ hỗn độn kia, giành lại được trái tim Tứ ca. Đối với việc này Quân Khinh dõng dạt nói : “Không có gì không thể giải quyết”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:00 08/01/2023.
Chương
1.9K1
2K1
2K3
1.4K3
1.1K4
1.6K2
1.3K3
1.1K5
1.3K4
1K4
1.3K4
1.2K4
1K4
1K5
1K5
1K5
1.1K5
1.1K6
1.4K6
1K5
1.2K5
1.5K8
1.1K6
1.1K8
1.4K9
1.1K7
1K9
1.1K7
1K7
1K8
1.4K10
1.3K7
1.1K11
1.1K13
1.1K9
1K13
1.3K12
1K18
1.5K18
1.1K14
1.2K38
1.3K178
1.3K165
1.4K165
1.3K152
1.3K79
1.3K117
1.5K110
1.1K108
1.4K25
1K39
1.2K107
1.5K100
1.1K113
1.2K111
1.1K109
1.1K107
1.1K116
1.1K90
1.1K90
1.1K92
1.2K96
1.3K93
1.3K93
1.5K82
1.4K80
1.4K105
1.4K95
1.6K100
1.5K95
1.6K77
1.6K49
1.5K53
1.1K70
1.4K93
1.1K62
1.2K77
1.2K91
1K76
1K75
1.3K66
1.1K63
1.3K68
1.2K66
1K77
1.1K69
1.4K69
1K70
96866
1.1K68
1.3K66
1.2K63
1K64
1K63
1.2K64
88265
1K62
1K61
70155
93055
88550
61853
88951
96653
91450
98830
94755
83931
96574
70451
1K47
92451
86847
1.2K40
1K54
73851
79959
1K57
99447
82051
48255
46354
75948
1K49
1.1K52
1.2K51
1.8K59
1K64
1.3K69
1.2K68
96649
1.1K54
1.6K49
1.5K49
94869
1.3K71
1.3K74
1.7K69
2.2K63
1.4K85
1.2K70
1.3K79
1.6K74
1.2K69
1.1K64
1.1K64
87873
1.3K64
67268
1.2K67
1.6K81
2.5K68
25084