Bất Cứ Bông Hồng Nào Cũng Có Deathflag

Bất Cứ Bông Hồng Nào Cũng Có Deathflag

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Every Rose Has a Death Flag
Tác giả: Paintword
Minh họa: Paintword
Nhóm dịch: BRINY - Novel & Truyện Tranh
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 14/09/2022
Tổng lượt xem: 331
Thể loại:

Mình sẽ đăng cỡ 10 chap và tạm ngưng nhe!!! Lên page mình để xem thông báo nhé!

Truyện liên quan