Chòm Sao Của Các Vị Thần

Chòm Sao Của Các Vị Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 신들의 성좌
Tác giả: 반외
Minh họa: shiramatsu
Nhóm dịch: Haruna's relics
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/06/2023
Tổng lượt xem: 687
Thể loại:

Đang cập nhật thể loại

Tôi là Lucallis, nữ thần của sự hồi sinh.
Tôi còn là con gái của Hades và Persephone, và cũng là bạo chúa của thế giới ngầm.

Truyện liên quan