Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 황녀, 반역자를 각인시키다; The Princess Imprints a Traitor
Tác giả: Irinbi
Minh họa: Suri; Sagong
Nhóm dịch: Ổ Truyện Dịch Của Mahiru Hi
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 31/08/2021
Tổng lượt xem: 414.8K
Thể loại:

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:29 28/03/2022.
Chương
7.4K194
6.7K122
7K189
6.9K118
7.5K158
7.9K188
9.5K202
8.2K138
7.2K148
8K169
7.5K168
5K168
6.3K168
7.1K167
7.7K186
7.8K155
7.2K146
7.6K136
7.9K124
5.4K95
6.3K85
6.4K84
6.2K96
6K86
5.6K85
5.5K91
6.6K77
7.1K95
6.4K80
6.9K96
6.9K111
6.9K102
6.9K84
5.5K104
6.4K86
6.8K82
7.2K87
7.2K96
6.7K113
6.7K94
7K85
7.4K91
7.5K98
7.4K86
5.6K91
7.1K101
7.1K101
8K92
7.9K89
7.6K111
6.8K91
7K101
7K108
7.3K98
5.1K111
9.4K156
9.6K138
10.6K141

Truyện liên quan