Đại boss lấy chồng mù

Đại boss lấy chồng mù

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 大佬要嫁盲夫君
Tác giả: 木火然
Minh họa: 魔仙社
Nhóm dịch: Vellichor in Sep - Translation Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/12/2022
Tổng lượt xem: 77
Thể loại:

Nữ tổng tài Tống Ca, bất ngờ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mình đang đọc, và phát hiện ra mình sẽ kết ý trung nhân với vương gia vừa mù vừa què, phế toàn tập. Ừ thì, hôn nhân sắp đặt thì cũng tốt thôi. Nữ tổng tài họ Tống kia đã quyết tâm giả bộ lấy hảo cảm của vị vương gia này. Nhưng nào có ngờ… vị vương gia này chính là bạch liên phu quân. Tất cả chỉ là giả bộ mà thôi!

Truyện liên quan