Hái Sao

Hái Sao

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Trích Tinh
Tác giả: Dư Trình
Minh họa: Giáp Hủy
Nhóm dịch: Xao Nguyệt Toái - 敲月碎
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/09/2022
Tổng lượt xem: 492
Thể loại:

“Trùng sinh một lần vẫn là cùng hắn kết hôn rồi”.

Truyện liên quan