Họa Mi Và Đóa Hồng

Họa Mi Và Đóa Hồng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Quốc Cơ Xã
Minh họa: Vương Viên Liêm
Nhóm dịch: Team Nhà Mồn Lèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 1.2K
Thể loại:

Đang cập nhật…
Nội dung : cuộc tình giữa chim họa mi và đóa hồng