Hợp âm yêu và ghét

Hợp âm yêu và ghét

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 애증화음
Tác giả: Jeongu
Minh họa: Jeongu
Nhóm dịch: Vellichor in Sep - Translation Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/03/2023
Tổng lượt xem: 100
Thể loại:

Jwe In Cheong và Seon Kyung Hwa là 2 nữ sinh khoa piano tại trường nghệ thuật Seohwa cạnh tranh với nhau gay gắt. Sự cạnh tranh của họ bắt đầu từ hồi cuối cấp trung học, kỹ năng piano của Jwe In Cheong vốn luôn tụt lại phía sau nhưng gần đây đã bắt kịp Kyung Hwa, và Kyung Hwa bắt đầu sợ hãi, khủng hoảng… Nỗi ám ảnh về sự thừa nhận của Kyung Hwa, sự lo lắng tới nỗi tiêu cực của Kyung Hwa về sự công nhận. Tại sao lại vậy?

Truyện liên quan