Kiếp Này Nhất Định Làm Gia Chủ

Kiếp Này Nhất Định Làm Gia Chủ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: In This Life, I Will Be The Lord ,이번 생은 가주가 되겠습니다'
Tác giả: Kim Roah, Ant Studio
Minh họa: Gammon
Nhóm dịch: Icon Sang Chảnh Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 891.1K
Thể loại:

Đang cập nhật...

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:11 22/05/2024.
Chương
1.4K13
1.8K9
1.9K23
2K18
1.9K15
1.3K12
90211
77612
7408
6487
6009
6157
5559
5578
5377
5108
5209
5258
5638
5519
5538
6218
5499
4649
4778
5628
4767
4999
5098
4405
4917
57110
62411
1.6K49
1K31
91320
88416
1.6K32
1.1K26
1K22
92024
1K24
1.4K62
1K19
1.7K57
1.3K25
1.3K20
1.2K16
1.3K18
2.6K65
3K78
3.5K71
3K68
3.3K85
3.3K99
3.6K74
4.1K104
3.9K77
4.3K89
4.1K108
4.2K144
4.6K108
4.4K165
5.1K117
5.3K157
7.9K156
6.7K170
6.4K173
6.3K201
7.2K148
7.3K164
6.6K159
8.3K161
6.6K140
9.3K180
10.3K222
10K305
9.9K240
9.9K337
8.4K354
8.8K268
9.1K279
10.2K306
9.7K276
10.5K261
12.5K305
12.3K439
11.5K337
11.7K359
11.3K440
13.3K379
11.8K446
12.5K313
12.7K310
13.6K324
12.7K311
12.8K316
12.9K328
11.3K258
12.6K293
13.1K390
14.5K311
14.1K323
14K330
13.5K307
13.4K391
12.6K292
13.4K293
10.8K298
9.1K372
9K332
7.1K262
7.3K267
7.3K219
7.3K194
7.9K217
7.3K234
7.5K223
6.8K215
7.2K215
6.5K201
5.5K224
6.5K203
6.1K238
7K222
6.7K254
6.2K238
7K237
7.1K231
7K268
6.4K237
6.8K238
7.2K227
6.9K228
6.8K263
7K240
6.6K243
6.9K239
7.5K237
7.5K235
7K242
6.5K234
7.3K236
7K237
7.1K268
7.7K251
7.4K238
7.6K253
7.6K249
6.6K263
8.1K291
5.2K297

Truyện liên quan