Một Trăm Cách Ngược Tra

Một Trăm Cách Ngược Tra

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 有鹿文化 - Hữu Lộc Văn Hoá
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 7
Thể loại:

Em bé màu xanh chính là nữ thần vũ trụ đầu tiên! Ngược kẻ xấu, giúp vật chủ bắt đầu phản công, chiêm chỗ, thay người khác hoàn thành, thực hiẹn các mong muốn tuyệt. Bạn sẽ là lời cầu nguyện tiếp theo phải không?