My Boo

My Boo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: My Boo
Tác giả: Jungsuh
Minh họa: Jungsuh
Nhóm dịch: Xóm Trọ TraeH MorF
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/07/2023
Tổng lượt xem: 223
Thể loại:

Đang cập nhật thể loại

Khi bạn có một người bạn cùng phòng vô hình.

Truyện liên quan