Người Yêu Của Bạo Chúa

Người Yêu Của Bạo Chúa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: fm x 札雅工作室
Minh họa: 札雅工作室
Nhóm dịch: Awesome Knights Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/07/2022
Tổng lượt xem: 385
Thể loại:

Tiểu Sanh luôn sống như cái bóng của chị gái, để chịu tội cho chị gái mình, cô đã bị Tề Minh đánh cho tơi tả, sau khi chết cô mới biết mình đã bị lợi dụng suốt thời gian qua. Với sự oán hận đầy mình, Tiểu Sanh đã được tái sinh và trở về năm năm trước. Từ đây, một cuộc đời mới của cô được mở ra, rốt cuộc là hạnh phúc hay quá khứ đau khổ lặp lại… tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính cô.

Truyện liên quan