Người Yêu Debussy

Người Yêu Debussy

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 德彪西恋人
Tác giả: 漫画简介
Minh họa: 漫画简介
Nhóm dịch: Cẩn Thường Hi
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/02/2023
Tổng lượt xem: 100
Thể loại:

Du Lộc, người sắp gia nhập một công ty hoạt hình đã kéo váy của một boss lớn giả nữ, hôm sau khi lên nhận chức thì phát hiện boss lớn giả nữ bị mình tuột váy hôm qua thật sự chính là cấp trên của mình!…