Quế Đồng Học, Thỉnh Nhẫn Nại Một Chút

Quế Đồng Học, Thỉnh Nhẫn Nại Một Chút

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 桂同学,请耐心一点
Tác giả: 赤原度工作室
Minh họa: 赤原度工作室
Nhóm dịch: Tự kỷ cùng É
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 09/10/2022
Tổng lượt xem: 59
Thể loại:

Ủng hộ facebook nhóm dịch qua địa chỉ: Tự Kỷ Cùng É

Truyện liên quan